MAF FG

En livsmedelsgodkänd excenterskruvpump förberedd för enkel rengöring på plats. Stater, smörjolja och alla gummidetaljer är godkända för livsmedel och konstruktionen har släta svetsar. Pumpen har en separat CIP-anslutning för den främre kopplingsknuten och det excentriskt utformade utloppet underlättar rengöringsprocessen och minskar frckbildning. Pumphuset har en separat dräneringsanslutning för möjlig tömning efter genomfört diskprogram.

PRESTANDA
Flöden från 0,1 till 150 m3/h med tryck upp till 24 bar.

ANVÄNDNINGSOMRÄDEN
Livsmedelsindustri

Leverandør


Mer info

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud på løsning.

Ta kontakt