Velkommen til TUROFLOW

Våre spesialfelt er i dag fordelt på produksjon, salg, service og utleie av pumper, komplette pumpesystemer, pumpestasjoner og rehabilitering av pumpestasjoner beregnet for norsk industri, næringsmiddel- industri, VA, marked. Vårt firma har eget service og montasjeverksted, pumpelager og variert delelager
.
Produksjon av bunnrammer i stål og rustfritt stål, samt sveising og bearbeiding av rustfrie og syrefaste rør og konstruksjoner..

Vi oppretter og utfører års-service (serviceavtaler) på pumper til Industri, næringsmiddel- industri og pumpestasjoner

Turoflow er offisiell leverandør i Norge av:

GORMAN RUPP, PXFLOW, MAF, MODY, HOMA og AMT pumper.

SZUSTER SYSTEM ventiler

DRIP DROP pumpestyring

Turoflow har eget service- og montasjeverksted samt eget pumpelager og et variert delelager.

Vårt maskinverksted for pumper utfører: Reparasjon og service på de fleste kjente pumpe merker som f.eks: Gorman – Rupp, Grundfos, ABS, Xylem (Flygt), KSB, HOMA, Mono, PX, Pumpex, Netzsch, IWAKI, Mody

Vi kan raskt framskaffe reservedeler til de fleste kjente pumpesystemer uansett merke. Dette setter oss til enhver tid i stand til profesjonelt å produsere og vedlikeholde komplette anlegg etter kundens eget behov.

Avløpspumper

Dykkpumper

Turoflow er representant for PXFlow og Homa i Norge

PXFlow og HOMA er utviklet for økonomisk og driftssikker pumping av avløpsvann og aggressive væsker og slam. Designet gjør pumpene svert driftssikre.
PXFlow fritt valg kanal eller Vortex løpehjul.

Alle dykkpumper kan leveres med adapter slik at de kan monteres på eksisterende pumpeføtter eksempel Grundfos, ABS, Pumpex, Hidrostal KSB og Flygt.

Ved aggressive vesker kan pumpa leveres i støpejern med caoting innvendig alt. I Duplex/Rustfritt Stål og pumpeføtter i Duplex/Rustfritt Stål.

 • Dykkpumper
 • Dykkpumper Rustfritt Stål.
 • Dykk Kværn pumper

Selvsugende

Turoflow er representant for Gorman-Rupp i Norge

Gorman-Rupp er utviklet for økonomisk og driftssikker pumping av avløpsvann og aggressive væsker og slam. Designet gjør pumpene garantert selvsugende uten bruk av tilbakeslagsventiler eller vakuumanlegg. Pumpene er selvsugende selv med tom sugeledning og delvis væskefylt pumpe-hus.

Du får ekstrem ytelse løft høyder over 100m mens du bruker mindre energi, noe som gir deg den beste levetidsverdien i en miljømessig og budsjettbevisst verden. Tørroppstilte og meget HMS ventelig.

Ved aggressive vesker kan pumpa leveres i støpejern med caoting innvendig alt. I Duplex Stål.

Det det står pumpestasjoner som har store problemer med filler og engangsmopper som har Gorman-Rupp Super-T pumper kan Eredicator etter monteres som et installasjon kitt.

Tørroppstilte pumper

Turoflow er representant for PXFlow og Homa i Norge

PXFlow og HOMA er utviklet for økonomisk og driftssikker pumping av avløpsvann og aggressive væsker og slam. Designet gjør pumpene svert driftssikre.
PXFlow fritt valg kanal eller Vortex løpehjul.

PXFlow kan levere tørroppstilte pumper med støpejern motor og delen som er i berøring med veske i syrefast materiale.

 • Tørroppstilte pumper
 • Tørroppstilte Kværn pumper

Brønn- og borehullspumper

Turoflow kan i dag tilby flere typer Brønn og Borehulls pumper

Spør oss om råd og priser.

Chopperpumper

Turoflow er representant for PXFlow

PXFlow har utviklet en nedsenkbar sentrifugal non-clogging Chopper pumpe.

PXFlow pumpene er egnet for flere bruksområder i spillvann. For eksempel har vår dykkpumpe DG-I vist seg som en problemløser i pumpestasjoner med mye klut, våtservietter og andre ting som forårsaker driftsproblemer for eksisterende pumper. Pumpene sikrer problemfri drift under forhold, hvor mange andre pumper har tilstoppingsproblemer.

 • Selvrensende og og ikke tilstoppende løpehjul.
 • Kverning i de tøffeste forhold
 • Designet med flere dimensjoner på pumpehjul for å oppnå den beste virkningsgraden.
 • Løpehjul og kutter i Hard Iron (stål).

Diverse pumpeutstyr

Eksenterskrupumper

Turoflow er representant for MAF pumper i Norge

MAF er utviklet for økonomisk og driftssikker pumping. Eksenterskruepumpene er i sin enkelhet genial uten problematiske stempler, ventiler og slanger.

Alle pumper leveres i syrefast stål med mekaniske akseltetninger.

Pumpene leveres i flere serier, serie BA, BC DP er meget godt egnet til pumping i renseanlegg, Vann og avløp, Energi, Biogassanlegg, industri, slakteri, Næringsmiddel, Offshore og til papirindustrien.

FG er meget godt egnet til pumping i næringsmiddel industrien

Lensepumper

Turoflow er representant for MODY, AMT og HOMA

Bruksområdet

Pumpe vann som inneholder mindre faste partikler normalt 7-12mm

Turoflow har til en vær tid pumper på lager for rask levering.

Vi kan også levere enkelte typer i rustfritt stål.

 • Slampumper
 • Lensepumper
 • Slurrypumper

Næringsmiddelindustrien

Turoflow er representant for MAF pumper i Norge

MAF er utviklet for økonomisk og driftssikker pumping. Eksenterskruepumpene er i sin enkelhet genial uten problematiske stempler, ventiler og slanger.

Alle pumper leveres i syrefast stål med mekaniske akseltetninger.

Pumpene leveres i flere serier, serie BA, BC DP er meget godt egnet til pumping i renseanlegg, Vann og avløp, Energi, Biogassanlegg, industri, slakteri, Næringsmiddel, Offshore og til papirindustrien.

FG er meget godt egnet til pumping i næringsmiddel industrien

Prefabrikasjon og rørinstallasjoner

Turoflow AS bruker Solid Works for 3D-modellering. Dette bedrer kommunikasjonen vedrørende prosesser og tekniske løsninger, samtidig som det etter at kunden har godkjent designet, danner grunnlag for nøyaktig prefabrikkering, montasje og kvalitetssikring

Turoflow utfører rørtekniske installasjoner for prosess industri og maskin / prosessutstyr til kommunaltekniske anlegg, VA-systemer til renseanlegg for drikkevann og avløpsvann.

Pumpeservice

Turoflow har eget service- og montasjeverksted samt eget pumpelager og et variert delelager.
Vårt maskinverksted for pumper utfører: Reparasjon og service på de fleste kjente pumpe merker som f.eks: Gorman – Ruppm, Maf, Grundfos, ABS, Xylem (Flygt), KSB, HOMA, Mono, PX, Pumpexm, Netzsch, IWAKI, Mody

Vi kan raskt framskaffe reservedeler til de fleste kjente pumpesystemer uansett merke. Dette setter oss til enhver tid i stand til profesjonelt å produsere og vedlikeholde komplette anlegg etter kundens eget behov.

Vi oppretter og utfører års-service (serviceavtaler) på pumper til Industri, næringsmiddel- industri og pumpestasjoner.

Vår fult utrustede servicebil for sikker og god utføring av jobb hos våre kunder.

Pumpestasjoner

Avløp Dykk

Overbygg

Prefabrikkerte overbygg blir bygget i Norge og da for norske forhold.
Eksteriør kan det tilpasses lokale krav når det gjelder kledning, taktekke og farge.
Overbygg produksjonen er fleksibel og vi tilbyr spesial tilpasninger på ønskede dimensjoner eller krav.

Sump

Produksjonen er fleksibel og vi tilbyr spesial tilpasninger på ønskede dimensjoner eller krav.

Pumper dykk

Fordeler dykkpumper.

 1. Dykk, det vil si at de er nedsenket i kloakken.
 2. Ikke behov for vakuumeringssystem.
 3. Ved renovering av gamle pumpestasjoner kan eksisterende sump benyttes med mindre modifikasjoner.

Avløp Selvsugende

Overbygg

Prefabrikkerte overbygg blir bygget i Norge og da for norske forhold.
Eksteriør kan det tilpasses lokale krav når det gjelder kledning, taktekke og farge.
Overbygg produksjonen er fleksibel og vi tilbyr spesial tilpasninger på ønskede dimensjoner eller krav.

Sump

Produksjonen er fleksibel og vi tilbyr spesial tilpasninger på ønskede dimensjoner eller krav.

Pumper Selvsugende Tørroppstilt Gorman-Rupp Løftehøyde på over 100 meter.

Fordeler:

 1. Tørroppstilte, det vil si at de ikke er nedsenket i kloakken.
 2. Service og vedlikehold kan gjennomføres uten at servicepersonell utsettes for farlige gasser.
 3. I forhold til andre pumpetyper kan en pumpestasjon dekke behovet der andre på bruke 2 – 3 pumpestasjoner pga. stor kapasitet vedrørende løftehøyder.
 4. Ikke behov for vakuumeringssystem.
 5. Fleksibel løsning med plassering av pumpesump. Kan plasseres både under og vedsiden av overbygg.
 6. Ved renovering av gamle pumpestasjoner kan eksisterende sump benyttes med mindre modifikasjoner.
 7. Ikke behov for en ekstra sump som benyttes som pumperom som andre pumpetyper må ha får slippe vakuumeringssystem.
 8. Fire typer fra Gorman-Rupp dekker alle krav til kappasiter må andre pumpetyper dekke dette med 40 pumpetyper noe som reduserer delelagre betraktelig til våre kunder.

Bakdeler:

 1. Plasskrevende i overbygg.

Avløp Tørroppstilte

Overbygg

Prefabrikkerte overbygg blir bygget i Norge og da for norske forhold.
Eksteriør kan det tilpasses lokale krav når det gjelder kledning, taktekke og farge.
Overbygg produksjonen er fleksibel og vi tilbyr spesial tilpasninger på ønskede dimensjoner eller krav.

Sump

Produksjonen er fleksibel og vi tilbyr spesial tilpasninger på ønskede dimensjoner eller krav.

Pumper tørroppstilt med kjølekappe

Fordeler tørroppstiltpumper.

 1. Tørroppstilte, det vil si at de ikke er nedsenket i kloakken.
 2. Service og vedlikehold kan gjennomføres uten at servicepersonell utsettes for farlige gasser.
 3. Fleksibel løsning med plassering av pumpesump. Kan plasseres både under og ved siden av overbygg.
 4. Ved renovering av gamle pumpestasjoner kan eksisterende sump benyttes med mindre modifikasjoner.
 5. Ikke behov for en ekstra sump som benyttes som pumperom som andre pumpetyper må ha får slippe vakuumeringssystem.

Bakdeler ved tørroppstilte pumper.

 1. Behov for vakuumeringssystem

Avløp Villastasjon

SKB 6 og SKB 9 sumper er pre-fabrikkerte nedsenkbare pumpestasjoner,

 • Komplett pumpestasjon inklusive rør og ventiler for en rask og enkel installasjon.
 • Den lave vekten og kompakte designen gjør den lett å transportere.
 • Ulike vinkler DN100/150/200 for å møte komme spesifikke forhold.
 • No-innskudd på sump nederst,
 • Rask fjerning av pumper uten demontering av rør.

Motordrevet Mobile Kontainere

Turoflow er representant for Gorman-Rupp i Norge

Gorman-Rupp har flere gode løsninger som kan løse alle behov.

Gorman-Rupp er utviklet for økonomisk og driftssikker pumping av avløpsvann og aggressive væsker og slam. Designet gjør pumpene garantert selvsugende uten bruk av tilbakeslagsventiler eller vakuumanlegg. Pumpene er selvsugende selv med tom sugeledning og delvis væskefylt pumpe-hus.

Du får ekstrem ytelse mens du bruker mindre energi, noe som gir deg den beste levetidsverdien i en miljømessig og budsjettbevisst verden. Tørroppstilte og meget HMS ventelig.

T-Serien SCP
Ultra V Serien SCP
PAH-Serien EDP
T-Serien EDP
80 Serien EDP

Vannforsyning

Overbygg
Prefabrikkerte overbygg blir bygget i Norge og da for norske forhold.
Ekstriørt kan det tilpasses lokale krav når det gjelder kledning, taktekke og farge.
Ovebygg produksjonen er fleksibel og vi tilbyr spesial tilpasninger på ønskede dimensjoner eller krav.

Kjeller
Produksjonen er fleksibel og vi tilbyr spesial tilpasninger på ønskede dimensjoner eller krav.

Vi tilbyr stasjonene levert med flere typer pumper fra Gorman-Rupp alternativt Grundfos osv.

Pumpestyring

Turoflow er representant for Drip Drop i Norge

Med Drip Drop pumpestyring har man mange forskjellige muligheter fra den helt enkle få samlet informasjonen på an APP på telefon og PC

PC-21 som kan monteres i en pumpestasjon eller målestasjon der man vill kunne styre pumper, logge verdier og muligens bare ha en alarmovervåkning med SMS- alarm

PC-200w er en løsning for avløps- og trykkøkning stasjoner der det stilles større krav til overvåkning og styring av pumper.

PC-2000 ww og PC-2000 cv er en løsning for avløpspumpestasjoner og trykkøkning stasjoner der det stilles store krav til styring av pumper, mottak av alarmer, logging, datalogging og en fullstendig overvåkning av hele pumpestasjonen.

PC-200w, PC-2000 ww og PC-2000 cv har RS232-ansluttning der det finnes mulighet til å kommunisere til forskjellige SCADA-systemer via RADIO, PSTN. 3G/4G, GSM eller GPRS.

Automatic skap med direktestart for styring av 1 pumpe, maks 5,5kw.

Automatic skap med direktestart for styring av 1 pumpe, maks 5,5kw.

Vennligst se brosjyrer og ta kontakt for mere info.

 • GSM-353 Modem
 • PC-21Pumpestyring med GSM
 • PC-200-w Kompakt pumpestyrings skap
 • PC-200-w Pumpestyring
 • PC-2000 ww Pumpestyring avløpspumpestasjoner
 • PC-2000 cv Pumpestyring trykkøkning stasjoner
 • Styre skap for direktestart 1 pumpe
 • Styre skap for direktestart 1 pumper
 • Trykktransmittere
 • Vipper
 • Nivåsonder

Reintvannspumper

Renovering av pumpestasjoner

Pumpestasjoner er spesialområdet vårt. Vi har servicebiler spesielt utstyrt for avstenging og ombygging av stasjoner og har lang erfaring med dette. En løsning der pumpestasjonen blir renovert kan ha mange økonomiske fordeler.

Prosjektering, utførelse og dokumentasjon fra en leverandør.

Pumperigg med ventiler og rør bygges ferdig i verkstedet og leveres komplett på byggeplass.

Ved behov for nytt overbygg tilpasses det eksisterende dekke og utrustes ferdig før levering til bygge plass.

Kort ombyggingstid.

Sjøvannspumper (Aqua)

Turoflow er representant for PXFlow og Gorman-Rupp i Norge

Har du behov for sjøvannspumpe bør du kontakte Turoflow.

Turoflow kan tilby selvsugende Gorman-Rupp konstruert av syrefast/duplex eller PXFlow`s korrosjonsbestandige pumper som kan leveres som, dykk eller tørroppstilt som er konstruert av syrefast/duplex stål for etsende væsker, eller saltvann. Ved situasjoner og miljøer der støpejern ikke er anbefalt.

Utleiepumper

Turoflow har pumper til utleie på lager.

Ta kontakt ved behov.

Vakuumpumper

Turoflow kan i dag tilby flere typer vakuumpumper.

VPS er et meget en svært prisgunstig pumpe for evakuering og fjerning av gasser.

 • VPS
 • Buch
 • Thomas

Ventiler

Turoflow er representant for Szuster System

Tilbakeslagsventilene er meget plassbesparende og er meget egnet i alle rørsystemer. Ventilen leveres i flere dimensjoner.

Tilbakeslagsventiler Szuster system ventiler