MAF DP

En doseringspump för exakta flöden. Pumpen är avsedd förtrögnytande, slitande eller kletiga medier. Pumpen har en mycket god Hödesstabilitef tack vare den långa tätningslinjen mellan rotor och stator. Den enkla och robusta konstruktionen gör pumpen driftsäker även vid svåra medier.

PRESTANDA
Flöden från någon milliliter per minut till 3 I/m med tryck upp till 12 bar.

ANVÄNDNINGSOMRÄDEN
Reningsverk, biogasanläggningar, industrier: slakterier, offshore, papper/massa, garveri etc.

Leverandør


Mer info

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud på løsning.

Ta kontakt