PX Flow

PXFLOW I over 45 år, har PAPANTONATOS SA fokusert på kundens design, produksjon og service behov innen nedsenkbare pumper. Vår engineering avdeling har fått mye teknisk kunnskap i vår lange og tette samarbeid, som kunde og leverandør, med noen av de ledende globale pumpe industribedrifter. Denne omfattende teknisk erfaring har bidratt vesentlig til vår suksess […]

PXFlow tørroppstilt kværnpumpe

PXFlow PXGRIND 2 kan nå leveres tørroppstilt for horisontal installasjon. Ta kontakt for nærmere info. Brosyre: PXGRIND2-DRY_Turoflow