MAF FG

En livsmedelsgodkänd excenterskruvpump förberedd för enkel rengöring på plats. Stater, smörjolja och alla gummidetaljer är godkända för livsmedel och konstruktionen har släta svetsar. Pumpen har en separat CIP-anslutning för den främre kopplingsknuten och det excentriskt utformade utloppet underlättar rengöringsprocessen och minskar frckbildning. Pumphuset har en separat dräneringsanslutning för möjlig tömning efter genomfört diskprogram. PRESTANDA Flöden […]

MAF DP

En doseringspump för exakta flöden. Pumpen är avsedd förtrögnytande, slitande eller kletiga medier. Pumpen har en mycket god Hödesstabilitef tack vare den långa tätningslinjen mellan rotor och stator. Den enkla och robusta konstruktionen gör pumpen driftsäker även vid svåra medier. PRESTANDA Flöden från någon milliliter per minut till 3 I/m med tryck upp till 12 […]

MAF BC

En excenterskruvpump med tråg och matarskruv för industriprocesser och awattnat slam. Vi anpassar tråg och inbyggnadsmått efter ert behov. Tråget kan utföras som delbart för att underlätta byfe av rotor och stater. För att öka livslängden kan en slitsad stator med spännmantel monteras på. PRESTANDA Flöden från 0,5 till 150 m3/h med tryck upp till […]

MAF BA

Universalpumpen för trögflytande medier. Alla våra excenterskruvpumpar tillverkas i syrafast stål med mekanisk axeltätning i kiselkarbid som standard. Kopplingsstången har extra stor diameter för att förhindra omlindning av fibrer och är försedd med inpressade och utbytbara slitbussningar. Våra excenterskruvpumpar har konstruerats för kort inbyggnadslängd och låg bygghöjd med motorväxel direktkopplad till pumpen. Eftersom sughusef har […]