MAF BC

En excenterskruvpump med tråg och matarskruv för industriprocesser och awattnat slam. Vi anpassar tråg och inbyggnadsmått efter ert behov. Tråget kan utföras som delbart för att underlätta byfe av rotor och stater. För att öka livslängden kan en slitsad stator med spännmantel monteras på.

PRESTANDA
Flöden från 0,5 till 150 m3/h med tryck upp till 24 bar.

ANVÄNDNINGSOMRÄDEN
Reningsverk, biogasanläggningar, industrier, slakterier, offshore, papper/massa, garveri etc.

Leverandør


Mer info

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud på løsning.

Ta kontakt