MAF BA

Universalpumpen för trögflytande medier. Alla våra excenterskruvpumpar tillverkas i syrafast stål med mekanisk axeltätning i kiselkarbid som standard. Kopplingsstången har extra stor diameter för att förhindra omlindning av fibrer och är försedd med inpressade och utbytbara slitbussningar. Våra excenterskruvpumpar har konstruerats för kort inbyggnadslängd och låg bygghöjd med motorväxel direktkopplad till pumpen. Eftersom sughusef har en unik svetskonstruktion kan inloppsstosen anpassas efter önskemål. Pumpen kan därmed ersätta en befmtlig pump av annat märke och den kan lätt byggas in i beflntliga rörsystem.

PRESTANDA
Flöden från 0,1 till 150 m3/h med tryck upp till 24 bar.

ANVÄNDNINGSOMRÄDEN
Reningsverk’, biogasanläggningar, industrier, slakterier, offshore, papper/massa, garveri etc.

Leverandør


Mer info

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud på løsning.

Ta kontakt