Ultra V og Ultra Mate

Pumpene er utviklet for økonomisk og driftssikker pumping avløpsvann, aggressive væsker og slam. Designet gjør pumpene garantert selvsugende uten bruk av tilbakeslagsventiler eller vakuum-av-/ejektoranlegg. Pumpene er selvsugende selv med tom sugeledning og delvis væskefylt pumpehus.

Gorman Rupp er verdens største og eldste produsent av selvsugende avløpspumper!

Ultra Mate pumpenes eksepsjonelt store løftehøyde gjør det mulig å redusere antall pumpestasjoner.

  • Opptil 300% økt trykk (99 meter) med Ultra Mate
  • Opptil 60% større mengde enn tidligere for samme størrelse
  • Høyere virkningsgrad
  • Selvrensende patentert løsning
  • Mindre plassbehov enn tidligere gir rimeligere og enklere pumpestasjon
  • Fritt gjennomløp 3″
  • Dobbel levetid for impeller og sliteplate med patentert justeringssystem
  • Patenter dobbel patrontetning for avløp
  • Dobbel patentert lagerbeskyttelse

Leverandør


Mer info

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud på løsning.

Ta kontakt